Přednášející

Sonja Bozinovska

IOM-INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION

Sonja BozinovskaSonia Bozinovska získala magisterský titul v oboru Politických věd, mezinárodních vztahů a diplomacie a bakalářský titul v Ekonomice. V roce 1999 začala pracovat pro IOM, zapojila se přímo do záchranných operací, které zahrnovaly masivní evakuaci a ochranu uprchlíků. Během svého profesnionálního působení v IOM pracovala v humanitárních krizích, vedla iniciativy v oblasti řízení migrace a také v oblasti sociálně-ekonomického začleňování marginalizovaných skupin, byla členem mezivládních pracovních skupin v oblasti řízení migrace, školitelem a mluvčím na různá témata z oblasti řízení migrace a sociálně-ekonomického postavení ohrožených skupin.

Alexander Carle

Other Solutions Consulting Ltd.

Alexander CarleAlexandre Carle, se již 23 let věnuje krizovému managementu se specifikací na zranitelné země. Jeho zkušenosti se dají rozdělit do dvou hlavních období – 8 let sloužil jako důstojník u francouzské pěchoty a zbylých 15 let se angažuje v humanitárním sektoru. Carle vystudoval magisterský obor Mezinárodní humanitární právo, je držitelem profesního certifikátu ISO 31000:2009 (Krizový management – principy a vedení) a nyní pracuje pro OTHER SOLUTION Consulting, kde má na starosti tým bezpečnostních pracovníků, kteří následně poskytují pomoc nejrůznějším neziskovým organizacím (analýza, provozní podpora, trénink a krizový management). Jeho široké spektrum zkušeností z humanitární sféry, od systémů včasného varování po krizový management, mu zajišťuje vedoucí a poradenské pozice u neziskových organizací. Zde se soustřeďuje především na bezpečnost pracovníků neziskových organizací (vytváření manuálů pro krizové situace jako jsou únos, zajetí nebo dokonce smrt člena humanitárního týmu), management rozvojových programů a provozní řízení týmů.

www.othersolutions.eu

Celia Cranfield

VOICE

Celia CranfieldCelia Cranfield zodpovídá za advokacii a komunikaci v organizaci VOICE (Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies) – síť 84 evropských humanitárních neziskových organizací. Během téměř desetiletého pobytu v Bruselu pracovala pro Evropskou Unii v oblasti přeshraničních vztahů a to jak pro vládní tak i neziskový sektor. S postgraduálním titulem z oboru lidských práv se angažovala v rozvoji spolupráce v EU, přesněji na inkluzi lidských práv a institucionálních otázek spojených s bezpečností EU a spoluprací při obraně. V nynější době se zabývá EU politikou humanitární práce, pracuje jako konzultant na Světovém humanitárním summitu a rozpočtu EU pro humanitární pomoc.

Peter Crichton

CONCERN WORLDWIDE

Peter CrichtonPeter Crichton má čtyřicetiletou zkušenost v humanitárním a rozvojovém sektoru. Pracoval v několika konfliktních oblastech a komplexních krizích. V dnešní době figuruje jako vrchní poradce v organizaci Concern, a to v oblasti bezpečnosti. Angažuje se při tvorbě nových přístupů k Disaster Risk Reduction (snižování vzniku rizik) a krizové připravenosti.

Cesare Fermi

INTERSOS

Cesare FermiCesare Fermi je angažovaný v humanitární sféře již 13 let, většinu času pracuje pro organizaci INTERSOS, v poslední době působí jako vedoucí sektoru migrace. Má zkušenosti z různých humanitárních krizí, kde se specializoval na zabezpečení základních lidských potřeb u obyvatel donucených opustit své domovy z důvodu konfliktu nebo přírodní katastrofy. V rámci humanitární pomoci pracoval v Iráku, Súdánu, Srí Lance, západním Darfuru, Somálsku a dalších zemí. V organizaci INTERSOS se podílí na její renovaci – během posledních let (od roku 2010) se zabývá tvorbou a adaptací migračních politik do organizačních struktur. V současnosti má na starosti projekty v Itálii a Balkánských státech. Cesare Fermi má diplom z práv a v rámci návazného studia se věnoval žurnalismu.

Pavel Gruber

Medecins Sans Frontieres, Czech Republic

Pavel GruberŘeditel české pobočky Lékařů bez hranic se narodil v roce 1973. Vystudoval Fakultu sociálních věd Karlovy univerzity se specializací na mezinárodní vztahy. V devadesátých letech pracoval krátce s Člověkem v tísni v Bosně. Po skončení vysoké školy odešel do komerčního sektoru. K humanitární pomoci se vrátil v roce 2006, kdy pracoval v Charitě ČR. V Lékařích bez hranic je zaměstnán od roku 2011. Zúčastnil se misí v Indonésii, na Haiti, s Lékaři bez hranic vyjel na Ukrajinu.

Lenka Huberová

CARITAS

Lenka HuberováStudium na Institutu tropického a subtropického zemědělství mě nasměrovala na práci v rozvojových zemích. Od roku 2009 pravidelně vyjíždím především do konfliktních rozvojových zemí. Poslední pracovní zkušenosti stále sbírám v Jižním Súdánu jako Zástupce Charity ČR. Soustředím se zde především na humanitární pomoc v oblasti veterinární podpory a na materiální pomoc uprchlíkům, kterých v Jižním Súdánu po vypuknutí konfliktu v prosinci 2013 stále přibývá. V budoucnu bych u humanitární tématiky především v bojích postižených rozvojových zemí ráda zůstala.

Lindis Hurum

MEDECINS SANS FRONTIERES

Lindis HurumLindis Hurum se narodila roku 1972 v Norsku. Po studiích Mediálních věd a komunikace (univerzita Oslo) a krizovém managementu (univerzita Copenhagen), pracovala několik let jako televizní producent v Norsku. Od roku 2006 spolupracuje s Lékaři bez hranic (MSF). Její zkušenosti zahrnují více než 15 misí, kde působila jako terénní koordinátor a manažer lidských zdrojů. Mezi země, které v rámci misí navštívila, můžeme zařadit Pobřeží slonoviny, Haiti, Pákistán, Jižní Súdán, Libanon, Libérii atd. Roku 2011 působila jako vedoucí komunikace v norské pobočce MSF. Poslední dva roky, Lindis pracuje jako emergency koordinátor pro zásahovou jednotku MSF.

Irene van Horssen

HELP AGE

Irene van HorssenIren van Horseen pracuje v mezinárodním humanitárním týmu HelpAge na programu Age and Disability Capacity Programme (program budování kapacit pro lidi s hendikepem a seniory). Z Londýna spravuje několik aspektů tohoto programu, například se podílí na novém vydání Minimálních standardů pro inkluzi seniorů a lidí s hendikepem do oblasti humanitární pomoci. Před příchodem do HelpAge spolupracovala s UNHCR v oblasti ochrany uprchlíků, a to hned na několika pozicích – během syrské pomoci uprchlíkům v Libanonu nebo při operaci dodávající pomoc eritrejským uprchlíkům v Sudanu. Během doby, kdy pracovala na ředitelství UNHCR, se soustředila na gendrovou otázku a ochranu žen migrantek. Irene má titul z Univerzity v Utrechtu, obor Sociální vědy a magisterský titul z Mezinárodních studií na Institutu mezinárodních studií v Ženevě.

Míla Janišová

MEDECINS SANS FRONTIERES

Míla JanišováPo studiu francouzské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze několik let vyučovala francouzštinu a spolupracovala s menšími neziskovými organizacemi s pražskou působností. Od roku 2012 zastává pozici Press Officer mezinárodní humanitární a zdravotnické organizace Lékaři bez hranic. V červenci 2015 absolvovala jako Field Communication Officer krátkou misi v Iráku.

Martin Kessler

DIAKONIE KATASTROPHENHILFE

Martin KesslerMartin Kessler vedl od roku 2011 programovou sekci Diakonie Katastrophenhilfe. Po studiích zemědělského inženýrství pracoval jako konzultant pro odpadní hospodářství. Od roku 2001 vystřídal několik humanitárních organizací, se kterými se účastnil misí v Africe, Indii a Pakistanu. Předtím než se stal vedoucím střediska Diakonie, byl odpovědný za projekty v Súdánu, Indonesii, na Filipínách a v Evropě.

Jarmila Klieščiková

MEDECINS SANS FRONTIERES

Jarmila KlieščikováJako odbornice na tropickou medicínu a parazitologii působila na Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí ve Fakultní nemocnici Bulovka. S Lékaři bez hranic spolupracuje od roku 2011, kdy odjela na roční misi do Etiopie. Od června 2013 do dubna 2015 pracovala v indickém Manípuru v projektu na léčbu HIV a tuberkulózy.

Tomáš Kocián

People in Need

Tomáš KociánTomáš Konciáln pracuje pro Člověka v tísni od roku 2002. Má zkušenosti z misí v Afghánistánu, Pákistánu, Turecku a balkánských zemí. Několikrát byl součástí krizových operací ČvT jako konzultant. Nyní pracuje na pozici zástupce vedoucího Krizového střediska ČvT.

Nagi Khalil

ADRA Libanon

Nagi KhalilPan Nagi Khalil, regionální ředitel ADRA pro oblast Blízkého východu a severní Afriky a ředitel ADRA pro Libanon a Sýrii, je odborníkem v oblasti mezinárodního rozvoje a humanitární pomoci. Pan Khalil je uznávaným manažerem v řízení rozsáhlých mezinárodních programů, vedl rozvojové a humanitární programy v zemích zasažených mnohačetnými konflikty a v rozvojových zemí, včetně Libérie, Rwandy, Jemenu, Libanonu a Sýrii. Má zkušenosti v oblasti mezinárodního rozvoje a sociální změny, stejně tak jako v oblasti vedení a etiky, což jej činí efektivním lídrem pro změnu v této oblasti.

Lukáš Laube

Caritas, Czech Republic

Lukáš LaubeLukáš Laube je vedoucím oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce v Charitě Česká republika. Během posledních šesti let pracoval na mnoha pozicích v oboru humanitární práce a to jak v terénu, tak na ředitelství. Mezi jeho dlouhodobé zkušenosti z terénu patří práce na projektech v Ugandě a na Haiti. Má vystudovaný magisterský obor Sociální antropologie se specializací na medicínskou antropologii a veřejné zdraví, bakalářský titul získal z oboru historie. Profesionálně se věnuje veřejnému zdraví a epidemiologii v humanitárních a rozvojových projektech.

Mathijs van Leeuwen

RADBOUD UNIVERSITY NIJMEGEN

Mathijs van LeeuwenMathijs van Leewen je sociolog zabývající se rozvojem rurálních oblastí se specializací na konflikty a peacebuilding v rozvojových zemí. Roku 1999 na univerzitě Wageningen získal doktorát za výzkum spolurealizovaný s Nizozemskou rozvojovou organizací (a jejími lokálními partnery v Burundi, Demokratické republice Kongo, Rwandě a Guatemale), který se soustředil na mírutvorné diskursy a praktiky občanské společnosti a na jejich mezinárodní podporu.

Nyní působí jako pomocný profesor v Mezinárodním centru pro analýzu a management konfliktů (CICAM) na Radboud University v Nijmegenu, kde učí teorie konfliktu, občanskou společnost, peacebuilding a správu vlád v Africe. Jeho nynější výzkum se soustřeďuje na územní spory a správní územní reformy v postkonfliktních zemích. Pracuje také jako koordinátor a výzkumník v Centru afrických studií (na Leiden univerzitě) v programu územních konfliktů, místní správy a decentralizace v Ugandě, Burundi a Jižním Súdánu. Dále spolupracuje jakožto vedoucí výzkumník v programu územní reformy a formace místního státu na východě Demokratické republiky Kongo a Jižním Súdánu.

Duncan McLean

CHARLES UNIVERSITY, MEDECINS SANS FRONTIERES

Duncan McLeanDuncan Mclean přednáší na Karlově univerzitě a Anglo-americké univerzitě v Praze předmět rozbor konfliktů. Od roku 2002 spolupracuje s Lékaři bez hranic na několika pozicích – jako vedoucí zahraničních misí nebo výzkumník a novinář. Pracuje také jako analytik pro International Crisis Group (mezinárodní krizová skupina), jimž v nynější době zpracovával zprávu soustřeďující se problematiku Západoafrické epidemie Eboly a politik s ní spojených.

Petra Nedbálková

DIACONIA

Petra NedbálkováPetra Nedbalková pracuje pro Diakonii ČCE od letošního roku na pozici zástupce vedoucího mezinárodních programů a jako koordinátor humanitárních projektů v Barmě, Jordánsku a Iráku. Před nástupem do Diakonie, strávila Petra dva roky v Ghaně, jako spolu-vedoucí střediska Alliance Francaise, Accra, kde měla na starosti vzdělávací projekty, vedla tým učitelů a administrativních pracovníků. Její další zkušenosti zahrnují vzdělávací a zdravotnické projekty v Beninu a práci s dětmi ulice a mládeží v Ghaně. Pracovala nejen pro neziskový sektor, ale také v soukromém sektoru ve Francii, kde získala magisterský titul z Mezinárodní humanitární pomoci se specializací na DRR (zmírňování rizika vzniku katastrof) na univerzitě Paris-Est Créteil, Paříž.

Nikol Neplechová

PALACKY UNIVERSITY

Nikol NeplechováV roce 2014 začala studovat na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci navazující magisterský obor Mezinárodní humanitární a sociální práce. Podílí se na přípravách Mezinárodního humanitárního kongresu Praha 2015, aktivitách spojených s projektem Integration without Borders či výzkumu, jež se zabývá motivacemi humanitárních organizací k založení společné fundraisingové platformy. V minulosti se zúčastnila výjezdu, jenž byl organizován Univerzitou Palackého v Olomouci a Charitou Olomouc za účel pomoci uprchlíkům na srbsko-chorvatských hranicích.

Lenka Pažická

ADRA

Lenka PažickáLenka Pazicka pracuje na pozici koordinátora mezinárodních projektů v české pobočce ADRA. Má na starosti humanitární a rozvojové projekty na Ukrajině, Barmě, Kambodži Nepálu. Vystudovala magisterský obor Mezinárodních rozvojových studií a účastnila se humanitárních a rozvojových projektů v Ugandě, JAR a Čadu.

Henry Radice

London School of Economis and Political Science

Henry RadiceHenry Radice pracuje jako manažer výzkumu na London School of Economics and Political Science (LSE), a to v programu Spravedlnost a bezpečnost. Tento program je realizovaný mezinárodním výzkumným konsorciem zabývajícím se správou zranitelných zemí. Radice také figuruje jako hlavní editor v Euro Crisis in the Press: The Politics of Public Discourse in Europe blog. Hlavním tématem jeho výzkumné činnosti je etika a strategie “humanitarismu”, zvláště se pak soustřeďuje na pojmy, jako jsou společná/základní lidskost/humanita, politický liberalismus a současné výzvy humanitární pomoci – stále trvající uprchlická krize, implementace pravidla “Responsibility to Protect” nebo hrozba klimatické změny. V současné době pracuje na dvou projektech. Slovníku “Humanitarismu”, který je spolueditován Timm Allen a Anna Macdonald a výzkumem Humanita v mezinárodní politice: Liberální teorie humanitarismu. Henry Radice je držitelem doktorátu Mezinárodní ekonomie a ekonomické historie na LSE.

Suzanna Tkalec

Caritas Internationalis

Suzanna TkalecSuzanna Tkalec vystudovala na právnické fakultě obor lidská práva. Jako vedoucí humanitárního odvětví Caritas Internationalis má na starosti správu této sekce, representaci konfederace Caritas v humanitárních otázkách a zajištění kvalitní koordinace Caritas během humanitárních krizí. Ve vrcholných funkcích působí vice jak 15 let a vedla zahraniční humanitární mise na Blízkém východě, Africe, Jižní Americe a Evropě. Poslední tři roky pracuje v International Rescue Committee jako vedoucí krizového týmu. Suzanna Tkalec iniciovala nové státní programy a připravovala humanitární pomoc v Jemenu, Nigerii a na Filipínách, dále pak vedla první průzkumnickou misi na Ukraině atd. Celých dvanáct let strávila u Catholic Relief Services, kde prošla několika pozicemi - například vedla krizový tým nebo se zabývala otázkou bezpečnosti v krizových situacích.

Jitka (Škovránková) Trachtová

PEOPLE IN NEED

Jitka (Škovránková) TrachtováJitka (Škovránková) Trachtová vystudovala Fakultu architektury v Praze a jako architektka několik let působila. V roce 2004 se začala věnovat humanitární pomoci a rozvojové spolupráci a několik let pak strávila jako koordinátorka programů společnosti Člvoěk v tísni Čvt), především v Jordánsku, na Srí Lance a v Angole. Pomáhala založit misi Čvt v Sýrii a později koordinovala její programy na centrále v Praze. Pracovala také pro Arcidiecézní charitu Praha v Ugandě, kde řidila Česko-ugandskou nemocnici. Od července letošního roku je na mateřské dovolené.

Vojtěch Vodseďálek

PALACKY UNIVERSITY

Vojtěch VodseďálekVojtěch v současné době studuje druhý ročník magisterského oboru Mezinárodní humanitární a sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci bakalářského studia se účastnil rozvojových projektů na Srí Lance, kde se zabýval především budováním kapacit venkovských komunit. Absolvoval zátěžový výcvik pro humanitární pracovníky v krizových a nestabilních oblastech, prošel kurzem Psychologické první pomoci, Psychosociálním výcvikem. V nynější době se věnuje v rámci své diplomové práce udržitelnému rozvoji a strategiím DeGrowth. V rámci humanitární práce se zajímá hlavně o možnosti poskytování pomoci do krizových oblastí a zemí postižených válkou, ozbrojeným konfliktem.

Zbyněk Wojkowski

ADRA

Zbyněk WojkowskiZbyněk Wojkowski pracuje na pozici koordinátora mezinárodních projektů v ADRA, Česká republika. Koordinuje projekty v Moldavsku a Mongolsku. Získal magisterský titul v oboru Mezinárodních rozvojových studií. Mezi jeho zkušenosti patří projekty v Palestině, kde se zabýval rozvojovou prací (bydlení a rekonstrukce) a lidsko-právními otázkami.

Vojtěch Žitný

DIACONIA

Vojtěch ŽitnýPřed nástupem do humanitárního a rozvojového střediska, Vojtech studoval na České zemědělské univerzitě v Praze, kde získal titul z tropického lesnictví a hospodářství. Během svého studia se zúčastnil programu Erasmus a odjel studovat do Dánska na univerzitu Copenhagen (oddělení přírodních věd). Roku 2014 vedl v Kyrgyzstánské provincii Osh terénní výzkum zaměřený na tamní systémy využití půdy a zemědělské praktiky. Nyní působí jako projektový koordinátor a expert na zemědělství – má na starosti projekty v Etiopii (Chuko), Kambodže (Battambang) a severním Moldavsku.